Är golf en snobbsport?

Golf har länge ansetts, och anses av vissa fortfarande, vara en snobbsport. Det är självklart inte helt taget ur luften, då det finns en anledning till att golf länge var en sport som var förbehållen de allra rikaste i samhället.

En av dessa anledningar var de dyra medlemskapen till golfklubbarna. För att få spela på en golfbana är man tvungen att vara medlem där, och många golfklubbar hade tidigare endast medlemskap som kostade flera tusen kronor om året. I medlemskapet ingick visserligen ofta tillgång till klubbens faciliteter, vilket var en anledning till att avgiften var så hög, men det betydde också att de som inte var intresserade av att använda klubbens bastu eller restaurang ändå blev utestängda från att spela golf om de inte hade råd att betala medlemsavgiften. Detta har nu börjat förändras, i och med att många klubbar infört ett så kallat greenfee-medlemskap. Det innebär att man betalar några hundralappar om året för att endast få tillstånd att spela på klubbens bana. Ofta måste man då betala en mindre avgift varje gång man ska spela, men om man bara spelar golf ett fåtal gånger om året lönar det sig ändå.

Något som dock inte har förändrats är att det fortfarande är mycket dyrt att hålla sitt handicap nere. För att sänka sitt handicap måste man spela golf ofta och på många olika golfbanor, och pengarna försvinner snabbt om man ska spela golf flera gånger i veckan, och dessutom åka på golfresor till Spanien eller Florida på sin lediga tid. Det gör att denna aspekt av sporten fortfarande är förbehållen de rikare medlemmarna i samhället.

Något annat som gör att golf länge haft en snobbstämpel är den vikt som läggs vid kläder på golfbanan, både vad gäller stil och märke. Det finns även en rad oskrivna regler om vilka kläder man får ha på sig var, till exempel att man inte får ha kepsen på sig inne i klubbhuset, som mest påminner om herrklubbar från tidigt 1900-tal. Märkeskläder är visserligen något som indikerar status i alla aspekter av samhället, helt enkelt för att de är dyra, men i de flesta situationer i livet ser andra inte ned på en för att man inte har en viss typ av kläder. Sannolikt kommer även denna aspekt av golfen att förändras i takt med att golfbanorna blir tillgängliga för fler människor, men än så länge spelar stil och status fortfarande stor roll ute på greenen.